Kontakt

MAX HALE

 

Federacja PZP Sp. Z O.O
Ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pd numerem KRS 0000 504 655
Regon 147177204, NIP 521-37-25-184

ul. Bławatków 1
Nowa Wola 05-515